Mã Vùng Kirchheim i Schw



Thành phố hoặc Khu vực:Kirchheim i Schw
Mã Vùng:08266     (+498266)

Quốc gia:

Đức