Mã Vùng KhartsyzkThành phố hoặc Khu vực:Khartsyzk
Mã Vùng:6257     (+380 6257)

Quốc gia:

Ukraina