Mã Vùng KaterynopilThành phố hoặc Khu vực:Katerynopil
Mã Vùng:4742     (+380 4742)

Quốc gia:

Ukraina