Mã Vùng KarcagThành phố hoặc Khu vực:Karcag
Mã Vùng:59     (+36 59)

Quốc gia:

Hungary