Mã Vùng KalutaraThành phố hoặc Khu vực:Kalutara
Mã Vùng:34     (+94 34)

Quốc gia:

Sri Lanka