Mã Vùng Hanstedt NordheideThành phố hoặc Khu vực:Hanstedt Nordheide
Mã Vùng:04184     (+494184)

Quốc gia:

Đức