Mã Vùng Gross RogeThành phố hoặc Khu vực:Gross Roge
Mã Vùng:039978     (+4939978)

Quốc gia:

Đức