Mã Vùng Great KarimunThành phố hoặc Khu vực:Great Karimun
Mã Vùng:0777     (+62777)

Quốc gia:

Indonesia