Mã Vùng Göhren RügenThành phố hoặc Khu vực:Göhren Rügen
Mã Vùng:038308     (+4938308)

Quốc gia:

Đức