Mã Vùng FuchstalThành phố hoặc Khu vực:Fuchstal
Mã Vùng:08243     (+498243)

Quốc gia:

Đức