Mã Vùng FreyungThành phố hoặc Khu vực:Freyung
Mã Vùng:08551     (+498551)

Quốc gia:

Đức