Mã Vùng EmtmannsbergThành phố hoặc Khu vực:Emtmannsberg
Mã Vùng:09209     (+499209)

Quốc gia:

Đức