Mã Vùng DrontenThành phố hoặc Khu vực:Dronten
Mã Vùng:0321     (+31321)

Quốc gia:

Hà Lan