Mã Vùng Drönnewitz b HagenowThành phố hoặc Khu vực:Drönnewitz b Hagenow
Mã Vùng:038853     (+4938853)

Quốc gia:

Đức