Mã Vùng Drakensberg (Ladysmith)Thành phố hoặc Khu vực:Drakensberg (Ladysmith)
Mã Vùng:036     (+2736)

Quốc gia:

Cộng hòa Nam Phi