Mã Vùng DörzbachThành phố hoặc Khu vực:Dörzbach
Mã Vùng:07937     (+497937)

Quốc gia:

Đức