Mã Vùng DöbelnThành phố hoặc Khu vực:Döbeln
Mã Vùng:03431     (+493431)

Quốc gia:

Đức