Mã Vùng Diyala (Baquba)Thành phố hoặc Khu vực:Diyala (Baquba)
Mã Vùng:25     (+964 25)

Quốc gia:

Iraq