Mã Vùng DietenheimThành phố hoặc Khu vực:Dietenheim
Mã Vùng:07347     (+497347)

Quốc gia:

Đức