Mã Vùng Diesbar-SeusslitzThành phố hoặc Khu vực:Diesbar-Seusslitz
Mã Vùng:035267     (+4935267)

Quốc gia:

Đức