Mã Vùng Dessau AnhThành phố hoặc Khu vực:Dessau Anh
Mã Vùng:0340     (+49340)

Quốc gia:

Đức