Mã Vùng Daejeon



Thành phố hoặc Khu vực:Daejeon
Mã Vùng:042     (+8242)

Quốc gia:

Hàn Quốc