Mã Vùng ColnradeThành phố hoặc Khu vực:Colnrade
Mã Vùng:04434     (+494434)

Quốc gia:

Đức