Mã Vùng ChongqingThành phố hoặc Khu vực:Chongqing
Mã Vùng:23     (+86 23)

Quốc gia:

Trung Quốc