Mã Vùng CedralesThành phố hoặc Khu vực:Cedrales
Mã Vùng:633     (+595 633)

Quốc gia:

Paraguay