Mã Vùng Cavan, Cootehill, Oldcastle, BelturbetThành phố hoặc Khu vực:Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet
Mã Vùng:049     (+35349)

Quốc gia:

Ai len


Mã Vùng Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet (Ai len)


Đầu số 049 là mã vùng của Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet. Và Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet nằm ở nước Ai len. Nếu bạn ở ngoài nước Ai len và muốn gọi cho một người ở Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet, ngoài mã vùng, bạn cần có mã quốc gia của quốc gia bạn muốn gọi. Mã quốc gia của Ai len là +353, vì vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam và bạn muốn gọi cho một người ở Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet, bạn phải nhập số +35349 ở đầu số điện thoại của người đó.

Số không ở đầu mã vùng bị bỏ qua trong trường hợp này.

Dấu cộng ở đầu số điện thoại có thể thường được sử dụng ở định dạng này. Tuy nhiên, cách phổ biến hơn là thay thế dấu cộng bằng một chuỗi số kích hoạt mạng điện thoại mà bạn muốn gọi số điện thoại ở một quốc gia khác. ITU khuyến nghị sử dụng số 00, cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia Châu Âu.

Để thay thế +35349 mà bạn phải đặt trước số điện thoại của một người ở Cavan, Cootehill, Oldcastle, Belturbet để gọi từ Việt Nam, bạn cũng có thể sử dụng số 0035349.
Máy tính số điện thoại