Mã Vùng Carlsberg PfalzThành phố hoặc Khu vực:Carlsberg Pfalz
Mã Vùng:06356     (+496356)

Quốc gia:

Đức