Mã Vùng Buchbach OberbayThành phố hoặc Khu vực:Buchbach Oberbay
Mã Vùng:08086     (+498086)

Quốc gia:

Đức