Mã Vùng BeshamThành phố hoặc Khu vực:Besham
Mã Vùng:996     (+92 996)

Quốc gia:

Pakistan