Mã Vùng Berching-HolnsteinThành phố hoặc Khu vực:Berching-Holnstein
Mã Vùng:08460     (+498460)

Quốc gia:

Đức