Mã Vùng BemmelThành phố hoặc Khu vực:Bemmel
Mã Vùng:0481     (+31481)

Quốc gia:

Hà Lan