Mã Vùng AstiThành phố hoặc Khu vực:Asti
Mã Vùng:0141     (+39141)

Quốc gia:

Ý