Mã Vùng AmbrolauriThành phố hoặc Khu vực:Ambrolauri
Mã Vùng:439     (+995 439)

Quốc gia:

Gruzia