Mã Vùng Alif DhaaluThành phố hoặc Khu vực:Alif Dhaalu
Mã Vùng:668     (+960 668)

Quốc gia:

Maldives