Mã Vùng Albay, CatanduanesThành phố hoặc Khu vực:Albay, Catanduanes
Mã Vùng:052     (+6352)

Quốc gia:

Philippines