Mã Vùng AdigeniThành phố hoặc Khu vực:Adigeni
Mã Vùng:366     (+995 366)

Quốc gia:

Gruzia