Mã Vùng 995 / +86995Mã Vùng:995     (+86 995)
Thành phố hoặc Khu vực:Turpan

Quốc gia:

Trung Quốc