Mã Vùng 98 / +29998Mã Vùng:98     (+299 98)
Thành phố hoặc Khu vực:Tasiilaq

Quốc gia:

Greenland