Mã Vùng 955 / +86955Mã Vùng:955     (+86 955)
Thành phố hoặc Khu vực:Zhongwei

Quốc gia:

Trung Quốc