Mã Vùng 916 / +1916Mã Vùng:916     (+1 916)
Thành phố hoặc Khu vực:California

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ