Mã Vùng 91 / +59591Mã Vùng:91     (+595 91)
Thành phố hoặc Khu vực:Filadelfia

Quốc gia:

Paraguay