Mã Vùng 9 / +5079Mã Vùng:9     (+507 9)
Thành phố hoặc Khu vực:Veraguas

Quốc gia:

Panama