Mã Vùng 883 / +86883Mã Vùng:883     (+86 883)
Thành phố hoặc Khu vực:Lincang

Quốc gia:

Trung Quốc