Mã Vùng 86 / +26386Mã Vùng:86     (+263 86)
Thành phố hoặc Khu vực:Beitbridge

Quốc gia:

Zimbabwe