Mã Vùng 848 / +1848Mã Vùng:848     (+1 848)
Thành phố hoặc Khu vực:New Jersey

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ