Mã Vùng 83 / +35283Mã Vùng:83     (+352 83)
Thành phố hoặc Khu vực:Vianden

Quốc gia:

Luxembourg