Mã Vùng 774 / +269774Mã Vùng:774     (+269 774)
Thành phố hoặc Khu vực:Moroni

Quốc gia:

Comoros