Mã Vùng 7719 / +437719Mã Vùng:7719     (+43 7719)
Thành phố hoặc Khu vực:Taufkirchen an der Pram

Quốc gia:

Áo