Mã Vùng 768 / +269768Mã Vùng:768     (+269 768)
Thành phố hoặc Khu vực:Mitsamiouli

Quốc gia:

Comoros