Mã Vùng 7622 / +9987622Mã Vùng:7622     (+998 7622)
Thành phố hoặc Khu vực:Termez

Quốc gia:

Uzbekistan